Eko Tarnów

Eko Tarnów

Eko Tarnów

Koncepcja budowy Ekospalarni Pre-RDF w Tarnowie

Stwórzmy tarnowską, ekologiczną społeczność energetyczną

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przedłożył do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetwarzanych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dostępne jest pod adresem internetowym
https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-19-lipca-2023–znak-st-i42022023ji

Szczegółowe informacje o projekcie budowy ekospalarni w Tarnowie publikowane są na stronie https://eko.tarnow.pl

Data publikacji: 21.07.2023 r.

Stawiamy na nowoczesność

Dla wszystkich oczywistym jest, że rynek energetyczny ulega dynamicznym zmianom. Dlatego poszukujemy nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym gospodarka energetyczna w Tarnowie będzie rozwijana zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. Dynamiczne zmiany w europejskiej polityce energetycznej, konieczność ograniczenia spalania paliw kopalnych, restrykcyjne normy emisji w procesach produkcji energii oraz rosnące wymogi prawne...
więcej "Stawiamy na nowoczesność"

Konsultacje społeczne

baner 20 stopni

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
tel. 14 688 22 00
mpec@mpec.tarnow.pl
www.mpec.tarnow.pl
www.bip.mpec-tarnow.akcessnet.net

Kontakt z koordynatorem projektu:
Leszek Cichy tel. 14 688 22 33 (w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00)