Eko Tarnów

Eko Tarnów

Eko Tarnów

Eko Tarnów

Koncepcja budowy Eko-Spalarni Pre-RDF w Tarnowie

Stawiamy na nowoczesność

Dla wszystkich oczywistym jest, że rynek energetyczny ulega dynamicznym zmianom. Dlatego poszukujemy nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym gospodarka energetyczna w Tarnowie będzie rozwijana zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. Dynamiczne zmiany w europejskiej polityce energetycznej, konieczność ograniczenia spalania paliw kopalnych, restrykcyjne normy emisji w procesach produkcji energii oraz rosnące wymogi prawne...
więcej "Stawiamy na nowoczesność"

Konsultacje społeczne

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
tel. 14 688 22 00
mpec@mpec.tarnow.pl
www.mpec.tarnow.pl
www.bip.mpec-tarnow.akcessnet.net

Kontakt z koordynatorem projektu:
Leszek Cichy tel. 14 688 22 33 (w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00)