Stawiamy na nowoczesność

Stawiamy na nowoczesność

Dla wszystkich oczywistym jest, że rynek energetyczny ulega dynamicznym zmianom. Dlatego poszukujemy nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym gospodarka energetyczna w Tarnowie będzie rozwijana zgodnie z najlepszymi światowymi standardami.

Dynamiczne zmiany w europejskiej polityce energetycznej, konieczność ograniczenia spalania paliw kopalnych, restrykcyjne normy emisji w procesach produkcji energii oraz rosnące wymogi prawne w obszarze poprawy standardów ekologicznych i społecznych w gospodarce odpadami stanowią wyzwanie do wdrożenia zmian i innowacji w obszarze miejskiej gospodarki energetycznej i odpadowej w Tarnowie.

W celu realizacji tych nowych wyzwań z inicjatywy Gminy Miasta Tarnowa powstał Tarnowski Klaster Energii, którego koordynatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Aktywność TKE ukierunkowana jest na stworzenie lokalnego rynku energii poprzez wdrożenie nowoczesnych, spełniających wysokie standardy ekologiczne rozwiązań technologicznych w obszarze miejskiej gospodarki energetycznej oraz zapewnienie tarnowianom bezpieczeństwa energetycznego.

Poszukujemy najlepszych rozwiązań, dlatego wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii oraz norweską firmą Norsk Energi opracowaliśmy oparty na doświadczeniach norweskich model lokalnego rynku energii. Nie bez przyczyny wybraliśmy współpracę z firmą z Norwegii. Kraj ten od lat jest liderem na rynku ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, także z termicznej utylizacji odpadów.

Kierując się norweskimi i europejskimi doświadczeniami w energetycznej gospodarce odpadami TKE opracował koncepcję budowy w Tarnowie nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych.

Jako społeczność lokalna każdego dnia produkujemy cenne energetycznie paliwo: przetworzone odpady komunalne tzw. paliwo pre – RDF. To frakcja odpadów, której nie da się przetworzyć materiałowo, ale nie można jej też składować na wysypisku. Paliwo to jest wywożone obecnie z Tarnowa (za co tarnowianie ponoszą opłaty) i służy jako cenny surowiec energetyczny dla cementowni.

Dzięki termicznemu odzyskowi produkowanego w Tarnowie paliwa pre-RDF będziemy w stanie wyprodukować energię elektryczną dla 5 200 gospodarstw domowych oraz ciepło – do ogrzania 30 000 mieszkań. Ograniczymy zużycie i koszty zakupu węgla kamiennego. Zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii przy budowie instalacji wpłynie korzystnie na poprawę jakości powietrza w Tarnowie i w porównaniu z obecnymi poziomami emisji z EC Piaskówka znacząco zmniejszy ich poziom.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją budowy instalacji termicznego przekształcania paliwa pre-RDF w Tarnowie. Więcej informacji o projekcie, lokalizacji instalacji i jej oddziaływaniu na środowisko, znajduje się poszczególnych zakładkach. Wspólnie stwórzmy ekologiczną, innowacyjną tarnowską społeczność energetyczną.