Eko Tarnów

Konsultacje społeczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. prowadzi transparentną politykę informacyjną  projektu „Budowy instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. Naszym celem jest przekazywanie społeczności lokalnej kompletnych informacji o planowanej inwestycji, oddziaływaniu na środowisko, korzyściach społecznych i ekologicznych oraz prowadzenie dialogu z partnerami społecznymi w celu uzyskania opinii i rekomendacji dla proponowanych przez Tarnowski Klaster Energii rozwiązań.

MPEC Tarnów założył również aktywny udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o celowości, zakresie projektu oraz ocenie oddziaływania na środowisko. W ramach konsultacji odbyło się szereg spotkań z dziennikarzami, przedstawicielami organów samorządowych, organizacji społecznych, mieszkańcami Tarnowa. Efektem dotychczasowych spotkań były także liczne publikacje medialne o projekcie, które ukazały się w lokalnej prasie, radio, telewizji oraz w Internecie. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Tarnowa będą kontynuowane.

Realcje z otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych projektu budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych:

15-16 czerwiec 2018 roku – Wizyta studyjna mieszkańców Tarnowa do spalarni w Koninie

5 – 6 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne dla mieszkańców Tarnowa

1 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne z Radami Osiedli 

11 stycznia 2018 roku – konsultacje społeczne z Radnymi Miasta Tarnowa i Rad Osiedli

17 października 2017 roku – konferencja pt. „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”

23 sierpnia 2017 roku – konferencja prasowa Prezydenta Tarnowa: prezentacja modelu lokalnego rynku energii

22 sierpnia 2017 roku – warsztaty dla partnerów Tarnowskiego Klastra Energii