22 sierpnia 2017 roku – warsztaty dla partnerów Tarnowskiego Klastra Energii

22 sierpnia 2017 roku – warsztaty dla partnerów Tarnowskiego Klastra Energii

22 sierpnia 2017 roku – odbyły się warsztaty dotyczące projektu  miejskiego klastra energetycznego i budowy instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Celem warsztatów było wypracowanie najlepszej formuły i wzorców współpracy dla partnerów klastra i budowy instalacji w oparciu o norweskie doświadczenia w budowie lokalnych rynków energii. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Fundacji Poszanowania Energii, Norsk Energi z Norwegii, Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Warsztaty został zorganizowane w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” realizowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.