5 – 6 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne dla mieszkańców Tarnowa

5 – 6 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne dla mieszkańców Tarnowa

5 – 6 lutego 2018 r. – odbyły się otwarte konsultacje społeczne projektu dla mieszkańców Tarnowa, których celem była prezentacja funkcjonowania Tarnowskiego Klastra Energii, projektu budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie oraz przybliżenie aspektów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania instalacji. Spotkania odbyły się wg następującego harmonogramu:

5 lutego 2018 r., godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 14 – przy ul. Krzyskiej 118 w Tarnowie – Krzyżu – spotkanie dla mieszkańców dzielnic Krzyż, Piaskówka i Klikowa;

6 lutego 2018 r., godz. 17:00 Sala Lustrzana w Tarnowie – otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkańców Tarnowa.

Zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem:

mediów w formie informacji i ogłoszeń w prasie, radio, telewizji i Internecie; tarnowskich kościołów w ogłoszeniach parafialnych oraz biuletynie niedzielnym parafii  św. Krzyża i MNNP w Tarnowie; ulotek; plakatów rozwieszonych na tablicach informacyjnych w Tarnowie; pisemnych zaproszeń dla radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, członków tarnowskich rad osiedli,  przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

W konsultacjach wzięli udział m.in.: prof. dr inż. hab. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej specjalizujący się w termicznej utylizacji odpadów, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Leszek Wroński, Dominik Gastoł oraz Tomasz Kumon z firmy INTERBIS odpowiedzialnej za raportu oddziaływania na środowisko instalacji,  prezes zarządu MPEC Tarnów Krzysztof  Rodak, kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Tarnowie Krystyna Gołębiowska, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Janusz Sułowski, prezes zarządu MPGK Tarnowie Mariusz Burnóg, prezes zarządu PUK w Tarnowie Tomasz Gut, miejski energetyk Szymon Kozioł, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnowa Marek Kaczanowski.

Spotkania odbyły się według następującego planu:

  • „Nowy model gospodarki odpadami miasta Tarnowa. Budowa lokalnego rynku energii na platformie klastra energii” – prezentacja modelu Tarnowskiego Klastra Energii oraz aspektów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych projektu budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie, którą przedstawili Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela oraz Prezes Zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak
  • „Spalarnia odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi” – prezentacja uwarunkowań gospodarczych i prawnych oraz technologii spalania i ochrony środowiska podczas procesów termicznego przekształcaia przetworzonych odpadów komunalnych tzw. paliwa pre-RDF, prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej
  • Otwarta debata z mieszkańcami, podczas której eksperci udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania sformułowane przez mieszkańców.

W otwartych konsultacjach społecznych projektu wzięło udział łącznie około 200 osób.