17 października 2017 roku – konferencja pt. „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”

17 października 2017 roku – konferencja pt. „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”

17 października 2017 roku – zorganizowano konferencję pt. „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”. Celem konferencji był transfer doświadczeń norweskich w obszarze budowania lokalnych społeczności energetycznych w formule klastrów energii oraz prezentacja koncepcji budowy instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Norweskie doświadczenia w budowaniu lokalnych rynków energii i odzysku energetycznego odpadów zaprezentował przedstawiciel firmy Norsk Eneri Kjelll Olav Nerland.  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni radni Rady Miejskiej w Tarnowie, radni tarnowskich rad osiedli, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Poszanowania Energii, Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” realizowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.