1 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne z Radami Osiedli

1 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne z Radami Osiedli

1 lutego 2018 roku – organizacja spotkania konsultacyjnego dla radnych rad osiedlowych w Tarnowie prezentującego projekt budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Celem spotkania było udzielenie odpowiedzi na pytania radnych tarnowskich osiedli postawione w piśmie adresowanym do Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie projektu budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. W spotkaniu wzięli udział radni rad osiedlowych w Tarnowie, przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.  Spotkanie zostało zorganizowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.