11 stycznia 2018 roku – konsultacje społeczne z Radnymi Miasta Tarnowa i Rad Osiedli

11 stycznia 2018 roku – konsultacje społeczne z Radnymi Miasta Tarnowa i Rad Osiedli

11 stycznia 2018 roku – zorganizowano spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni radni Rady Miejskiej w Tarnowie oraz przewodniczący i członkowie tarnowskich Rad Osiedli Piaskówka, Klikowa i Krzyż, pozostających w rejonie bezpośredniego oddziaływania Elektrociepłowni „Piaskówka”, na terenie której planowana jest budowa instalacji.  W spotkaniu wzięli ponadto udział Prezydent Miasta Tarnowa, przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Spotkanie odbyło się w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.