Stwórzmy tarnowską, ekologiczną społeczność energetyczną

Stwórzmy tarnowską, ekologiczną społeczność energetyczną

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przedłożył do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetwarzanych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dostępne jest pod adresem internetowym
https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-19-lipca-2023–znak-st-i42022023ji

Szczegółowe informacje o projekcie budowy ekospalarni w Tarnowie publikowane są na stronie https://eko.tarnow.pl