Nowy model gospodarki odpadami miasta Tarnowa. Budowa lokalnego rynku energii na platformie klastra energii 

Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa

Spalarnia odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Funkcjonowanie Eko-spalarni: