Aktualny system gospodarki odpadami i ciepła w Tarnowie

System gospodarki odpadami i ciepła w Tarnowie po wybudowaniu EkoSpalarni pre-RDF