Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 22 00

mpec@mpec.tarnow.pl

www.mpec.tarnow.pl

Kontakt z koordynatorem projektu:

Leszek Cichy tel. 14 688 22 33

(w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00)