• papier
  SEGREGUJ PAPIER
 • Szkło kolorowe
  SEGREGUJ SZKŁO
 • plastik
  SEGREGUJ PLASTIK
 • metal
  SEGREGUJ METAL
 • Itpok
  ENERGIA Z ODPADÓW ALTERNATYWĄ DLA SKŁADOWANIA NIEPOSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
uczestnicy projektu
LISTA PLACÓWEK UCZESTNICZĄCYCH W KAMPANII "EKO TARNÓW"
 
Lp. 
Placówka Lider kampanii
www
1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Małgorzata  Pamuła
2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Jolanta  Barwacz 
3
Szkoła Podstawowa Nr 8
Agnieszka  Piskorska
4
Szkoła Podstawowa Nr 9
Małgorzata  Czeczot
Małgorzata  Korona
5
Szkoła Podstawowa Nr 10
Beata  Wcisło
6
Szkoła Podstawowa Nr 14
Iwona Grabowska
7
Szkoła Podstawowa Nr 15
Andrzej Kukułka
8
Szkoła Podstawowa Nr 19
Agnieszka  Niemiec
9
Szkoła Podstawowa Nr  20
Maria Strejczek 
10
Szkoła Podstawowa Nr 23
Marta  Matyjewicz
11
Zespół Szkół Sportowych – Gimnazjum 9
Ewa Grabka
12
Gimnazjum Nr 2
Paulina Kozioł
13
Gimnazjum Nr 4
Elżbieta  Irla
14
Gimnazjum Nr 6
Anna Batko
15
Gimnazjum Nr 11
Hanna  Zięba
Ilona Łabędź
16
III Liceum Ogólnokształcące
Joanna Patyk
17
V Liceum Ogólnokształcące
Renata  Kozioł
18
VI Liceum Ogólnokształcące ZSM
Ewa  Wójcik
19
Technikum Nr 4  ZSME
Anna  Wojdan
20
Zespół Szkół Budowlanych
Renata Język
Beata Bielatowicz
21
Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych
Bożena  Sokoła
22
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
Marta Zawadzka
Agnieszka Żołądź
23
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1
Agnieszka Kubala – Armatys
24
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2
Marta Chmura
Agnieszka  Kania
25
Zespół Szkół Muzycznych
Paweł Ćwiokowski
26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Ewa Okas
27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Anna  Kopeć
28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
Barbara Półtorak
29
Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych
Anna  Burnat
30
Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących
Beata Wodzisz  - Lebda
31
Zespół Szkół Technicznych w Mościcach
Alicja  Wiśniowska
32
Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych
Urszula Tomczyk – Skorupa
33
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Maria   Kułaga
Lucyna  Urban
Halina  Jaglińska
34
Biblioteka Pedagogiczna
Marta  Mróz