• papier
  SEGREGUJ PAPIER
 • Szkło kolorowe
  SEGREGUJ SZKŁO
 • plastik
  SEGREGUJ PLASTIK
 • metal
  SEGREGUJ METAL
 • Itpok
  ENERGIA Z ODPADÓW ALTERNATYWĄ DLA SKŁADOWANIA NIEPOSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
o projekcie
Istotnym założeniem idei zrównoważonego rozwoju pozostaje popularyzacja wiedzy o środowisku i czynnikach zagrażających przyrodzie, jak również rozwijanie wrażliwości na rzeczywistość przyrodniczą i modelowanie chroniących ją postaw. Elementem realizacji powyższych zadań jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, dająca nadzieję na zachowanie bioróżnorodności życia na ziemi.
 
Wychodząc naprzeciw tym założeniom Urząd Miasta Tarnowa i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatoweje-ducaTIO” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie - zapraszają uczniów i nauczycieli kierowanych przez Państwa szkół do udziału w edukacyjnej kampanii ekologicznej „Eko Tarnów - Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”.
 
Celem kampanii jest pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Kampania ta stanowi również element programowy realizowanych przez MPEC Tarnów konsultacji społecznych budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów w Tarnowie. Patronat nad kampanią objęła Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.

Zakres merytoryczny kampanii „Eko Tarnów - Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna” skupia się wokół popularyzacji wiedzy z następujących obszarów tematycznych:
 • cykl życia odpadów i ich rodzaje
 • oddziaływanie odpadów na środowisko
 • segregacja odpadów
 • recykling i jego znaczenie dla  środowiska
 • zalecenia Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami
 • termiczna utylizacja odpadów – bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii
 • dobre praktyki w gospodarce odpadami w UE

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów kampanii, „ekolekcje” w szkołach oraz konkursy adresowane do uczniów i nauczycieli. Kampania realizowana jest
w okresie od listopada 2011 roku do czerwca 2012 roku.