• papier
  SEGREGUJ PAPIER
 • Szkło kolorowe
  SEGREGUJ SZKŁO
 • plastik
  SEGREGUJ PLASTIK
 • metal
  SEGREGUJ METAL
 • Itpok
  ENERGIA Z ODPADÓW ALTERNATYWĄ DLA SKŁADOWANIA NIEPOSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Konkursy
Zaproszenie do udziału w konkursach kampanii "EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna"!

Przed nami kolejny etap edukacyjnej kampanii ekologicznej "EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna". Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i aktywny udział w projekcie w tym m.in. uczestnictwo koordynatorów kampanii w szkoleniach z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami oraz termicznej utylizacji odpadów, jak również organizację  ekolekcji w szkołach, zapraszamy do udziału w konkursach towarzyszących kampanii.

W ramach kampanii zaplanowane zostały następujące konkursy dla uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy z instytucji uczestniczących w kampanii "EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna":
 1. Konkurs na prace plastyczne i scenariusz reklamy radiowej (adresowany do dzieci i młodzieży)
 2. Konkurs na scenariusze zajęć edukacyjnych (adresowany do nauczycieli i bibliotekarzy)
Wprzypadku obu konkursów dla laureatów Nagród Głównych zaplanowane zostały atrakcyjne nagrody: kamery cyfrowe w konkursie dla dzieci i młodzieży oraz nagrody finansowe w konkursie dla nauczycieli i bibliotekarzy. Szczegółowe zasady uczestnictwa w obu konkursach znajdą Państwo w umieszczonych poniżej Regulaminach konkursów.

Zapraszamy do twórczej eko zabawy!

Oficjalnym organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży jest Partner kampanii "EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna" - Radio RDN Małopolska
Oficjalnym organizatorem konkursu na scenariusze zajęć edukacyjnych  jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.