15-16 czerwiec 2018 roku – Wizyta studyjna mieszkańców Tarnowa do spalarni w Koninie

MPEC Tarnów zorganizował wizytę studyjną do spalarni odpadów komunalnych w Koninie. Wizyta miała charakter edukacyjny i stanowiła kolejny etap konsultacji społecznych projektu budowy w Tarnowie nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeń, organizacji ekologicznych oraz mieszkańcy Tarnowa.

Obecnie w Polsce działa siedem nowoczesnych spalarni odpadów. Celem wizyty studyjnej tarnowian  było zwiedzenie działającej od blisko trzech lat spalarni odpadów komunalnych dla miasta Konin i 35 gmin z województwa wielkopolskiego i łódzkiego. – Chcieliśmy pokazać mieszkańcom Tarnowa zakład działający w Polsce – podkreśla Krzysztof Rodak prezes MPEC Tarnów. – Spalarnia w Koninie jest większa niż ta, którą planujemy w Tarnowie. Ale zbudowana w bardzo podobnej technologii z punktu widzenia standardów emisyjnych, czyli tego co najbardziej interesuje mieszkańców. To nowoczesny obiekt, który jest instalacją spełniającą wszystkie wymagane standardy, w tym również najlepszych dostępnych technik.

Mieszkańcy, którzy zwiedzali spalarnię w Koninie jednogłośnie stwierdzili, że instalacje te są przyjazne dla środowiska i nie szkodzą zdrowiu. Nie wydzielają też nieprzyjemnych zapachów, których obawiali się właściciele domów znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji spalarni w Tarnowie.

Opinie mieszkańców i relacje mediów z wizyty studyjnej znajdują się na stronach internetowych Radia RDN Małopolska i Radia Kraków.

5 – 6 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne dla mieszkańców Tarnowa

5 – 6 lutego 2018 r. – odbyły się otwarte konsultacje społeczne projektu dla mieszkańców Tarnowa, których celem była prezentacja funkcjonowania Tarnowskiego Klastra Energii, projektu budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie oraz przybliżenie aspektów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania instalacji. Spotkania odbyły się wg następującego harmonogramu:

5 lutego 2018 r., godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 14 – przy ul. Krzyskiej 118 w Tarnowie – Krzyżu – spotkanie dla mieszkańców dzielnic Krzyż, Piaskówka i Klikowa;

6 lutego 2018 r., godz. 17:00 Sala Lustrzana w Tarnowie – otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkańców Tarnowa.

Zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem:

mediów w formie informacji i ogłoszeń w prasie, radio, telewizji i Internecie; tarnowskich kościołów w ogłoszeniach parafialnych oraz biuletynie niedzielnym parafii  św. Krzyża i MNNP w Tarnowie; ulotek; plakatów rozwieszonych na tablicach informacyjnych w Tarnowie; pisemnych zaproszeń dla radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, członków tarnowskich rad osiedli,  przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

W konsultacjach wzięli udział m.in.: prof. dr inż. hab. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej specjalizujący się w termicznej utylizacji odpadów, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Leszek Wroński, Dominik Gastoł oraz Tomasz Kumon z firmy INTERBIS odpowiedzialnej za raportu oddziaływania na środowisko instalacji,  prezes zarządu MPEC Tarnów Krzysztof  Rodak, kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Tarnowie Krystyna Gołębiowska, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Janusz Sułowski, prezes zarządu MPGK Tarnowie Mariusz Burnóg, prezes zarządu PUK w Tarnowie Tomasz Gut, miejski energetyk Szymon Kozioł, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnowa Marek Kaczanowski.

Spotkania odbyły się według następującego planu:

  • „Nowy model gospodarki odpadami miasta Tarnowa. Budowa lokalnego rynku energii na platformie klastra energii” – prezentacja modelu Tarnowskiego Klastra Energii oraz aspektów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych projektu budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie, którą przedstawili Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela oraz Prezes Zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak
  • „Spalarnia odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi” – prezentacja uwarunkowań gospodarczych i prawnych oraz technologii spalania i ochrony środowiska podczas procesów termicznego przekształcaia przetworzonych odpadów komunalnych tzw. paliwa pre-RDF, prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej
  • Otwarta debata z mieszkańcami, podczas której eksperci udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania sformułowane przez mieszkańców.

W otwartych konsultacjach społecznych projektu wzięło udział łącznie około 200 osób.

1 lutego 2018 roku – konsultacje społeczne z Radami Osiedli

1 lutego 2018 roku – organizacja spotkania konsultacyjnego dla radnych rad osiedlowych w Tarnowie prezentującego projekt budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Celem spotkania było udzielenie odpowiedzi na pytania radnych tarnowskich osiedli postawione w piśmie adresowanym do Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie projektu budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. W spotkaniu wzięli udział radni rad osiedlowych w Tarnowie, przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.  Spotkanie zostało zorganizowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.

11 stycznia 2018 roku – konsultacje społeczne z Radnymi Miasta Tarnowa i Rad Osiedli

11 stycznia 2018 roku – zorganizowano spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni radni Rady Miejskiej w Tarnowie oraz przewodniczący i członkowie tarnowskich Rad Osiedli Piaskówka, Klikowa i Krzyż, pozostających w rejonie bezpośredniego oddziaływania Elektrociepłowni „Piaskówka”, na terenie której planowana jest budowa instalacji.  W spotkaniu wzięli ponadto udział Prezydent Miasta Tarnowa, przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Spotkanie odbyło się w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

17 października 2017 roku – konferencja pt. „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”

17 października 2017 roku – zorganizowano konferencję pt. „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”. Celem konferencji był transfer doświadczeń norweskich w obszarze budowania lokalnych społeczności energetycznych w formule klastrów energii oraz prezentacja koncepcji budowy instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Norweskie doświadczenia w budowaniu lokalnych rynków energii i odzysku energetycznego odpadów zaprezentował przedstawiciel firmy Norsk Eneri Kjelll Olav Nerland.  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni radni Rady Miejskiej w Tarnowie, radni tarnowskich rad osiedli, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Poszanowania Energii, Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” realizowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

23 sierpnia 2017 roku – konferencja prasowa Prezydenta Tarnowa: prezentacja modelu lokalnego rynku energii

23 sierpnia 2017 roku – odbyła się konferencja prasowa przybliżająca zaawansowanie prac nad powołaniem Tarnowskiego Klastra Energii, stworzenia lokalnego rynku energii opartego na paliwie lokalnym pochodzącym z przetworzonych odpadów komunalnych oraz koncepcję budowy instalacji przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych. Konferencję, która odbyła się w Urzędzie Miasta Tarnowa poprowadził Prezydent Miasta Tarnowa oraz zaproszeni goście: prezes Fundacji Poszanowania Energii oraz prezes norweskiej firmy energetycznej Norsk Energi. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” realizowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

22 sierpnia 2017 roku – warsztaty dla partnerów Tarnowskiego Klastra Energii

22 sierpnia 2017 roku – odbyły się warsztaty dotyczące projektu  miejskiego klastra energetycznego i budowy instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych w Tarnowie. Celem warsztatów było wypracowanie najlepszej formuły i wzorców współpracy dla partnerów klastra i budowy instalacji w oparciu o norweskie doświadczenia w budowie lokalnych rynków energii. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Fundacji Poszanowania Energii, Norsk Energi z Norwegii, Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Warsztaty został zorganizowane w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” realizowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.